اقدامات سیستماتیک بانک ملی برای آزادسازی منابع محبوس

  • 1398/08/16
  • 10:02
اقدامات سیستماتیک بانک ملی برای آزادسازی منابع محبوس

بانک ملی ایران طی یک فرایند مدون و برنامه ریزی شده، در حال آزادسازی منابع حبس شده خود در قالب مطالبات معوق و اموال مازاد است.

جدیدترین اخبار

جدیدترین اخبار